Inga inlägg.
Inga inlägg.

Short term beats long term, and it is more fun!

Mitt foto

Komplicerade projekt med många svårigheter, gärna under tidspress. Många människor och olika viljor, då är jag intresserad.  Få ordning och reda, leverera! Leda workshops och utredningar, hitta vägen till nya möjligheter.